CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu
CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu

16-123 Kuźnica
Łosośna 9
mobile: 48 697 034 307

www.cllososna.pl
biuro@cllososna.pl
CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu

Centrum Logistyczne w Łosośnej - przewoźnik kolejowy / terminal przeładunkowy w Polsce

CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu

Centrum Logistyczne w Łosośnej to pierwszy prywatny przewoźnik kolejowy w Polsce działający przy przejściu granicznym z Białorusią Kuźnica-Bruzgi zajmujący się transportem kolejowym ze Wschodu oraz na Wschód po torze szerokim (1520 mm). Przewozy realizujemy od listopada 2012 r.

Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o. otrzymało Licencję :
- na świadczenie usług transportu kolejowego rzeczy,
- na świadczenie usług trakcyjnych, w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Posiadamy rekomendację Ministra Transportu: CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu - PL CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu - RU

Podstawowe informacje:

POŁOŻENIE

CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu

Odległości (wg torów):
6 kilometrów od granicy Polski z Białorusią, przy szlaku kolejowym Kuźnica Białostocka - Sokółka,

9 kilometrów od projektowanego pierwszego transeuropejskiego korytarza transportowego Helsinki - Tallin - Ryga - Kowno - Warszawa - Berlin,

1,5 kilometra od drogi głównej krajowej nr 19, prowadzącej z Warszawy na płn. Białoruś w rejon Grodna i Witebska, droga dojazdowa na terenie inwestycji ma pas drogowy o szerokości 15m.
TERMINAL

CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu

Stacja jest przystosowana do przyjmowania pociągów towarowych zza wschodniej granicy jak i też polskich, o maksymalnej dopuszczalnej długości składów, jakie mogą być formowane. Stan Aktualny:

1. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę pięciu torów normalnych i pięciu torów szerokich (rosyjskich).
2. Wybudowano i podłączono do torów szlakowych trzy tory normalne i trzy tory szerokie (rosyjskie).
3. Przeładunki uruchomiono w połowie stycznia br., początkowo na dwu parach torów. Długość poszczególnych torów - około 900m.

TEREN

CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu

Terminal zlokalizowany jest na terenie byłej kopalni żwiru o powierzchni 40 ha. Oddalony od osiedli, wsi i jakichkolwiek skupisk ludzkich (najbliższa wieś jest w odległości 3 km). Nie ma problemu z zachowaniem strefy ochronnej, teren znajduje się poza obszarem chronionym programem Natura 2000. Układ wybudowanych torów, w pierwszym etapie pozwala na taki przeładunek jaki jest obecnie prowadzony w innych, już istniejących terminalach w Polsce. Terminal przeładunkowy w Łosośnej rozpoczął działalność 15 stycznia 2010 r. Na terenie terminalu znajdują się utwardzone place składowe do składowania różnego rodzaju towarów i ładunków.
powrót na górę strony ↑

Nasza oferta:

OFERUJEMY PAŃSTWU SZEROKĄ GAMĘ USŁUG:

- Organizujemy krajowy i międzynarodowy przewóz ładunków oraz prowadzimy kompleksowe usługi logistyczne w zakresie kolejowych przewozów towarów,
- Zajmujemy się obsługą celną i wszelkimi formalnościami związanymi z odbiorem wagonów zza Wschodniej granicy,
- Przeładunki towarów z wagonów szerokotorowych na wagony normalnotorowe i odwrotnie oraz na samochody,
- Magazynowanie towarów w przystosowanym do tego pomieszczeniu zamkniętym (powierzchnia magazynu to 1136,6 m2),
- Składowanie towarów na placach składowych utwardzonych betonowych (ok. 2ha) i nieutwardzonych (5 ha),
- Odbiór, wypełnianie i przekazywanie listów przewozowych SMGS,
- Czyszczenie oraz zwrot wagonów,
- Ważenie samochodów na własnej wadze samochodowej,
- Organizacja transportu samochodowego i kolejowego,
- Sortowanie towarów w zależności od potrzeb i wymagań klientów,
- Załadunek samochodów osobowych na wagony typu lex,
- Załadunek wagonów krytych,
- Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej,
- Posiadamy własną lokomotywę oraz specjalistyczny sprzęt przeładunkowo- załadunkowy.

powrót na górę strony ↑
CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu CENTRUM LOGISTYCZNE, przewóz, magazynowanie, składowanie, załadunek wagonów, rozładunek, organizacja transportu